Spotkanie w OWES z ambasadorką Programu "Młodzież w Działaniu"

9 Lipiec, 2013 - 13:11 -- OWES

Zapraszamy na spotkanie z Ambasadorką Programu „Młodzież w działaniu”.
„Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, w ramach którego sfinansować można inicjatywy młodzieżowe. Program skierowany jest do grup inicjatywnych, a także organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą. Projekty, które mogą uzyskać dofinansowanie mogą zakładać m.in. nabywanie nowych umiejętności przez młodych ludzi, rozwój ich osobowości, rozwijanie działalności organizacji pozarządowych, nawiązywania współpracy międzynarodowej czy podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z młodzieżą. Termin składania wniosków upływa 1 października 2013.

Spotkanie z Ambasadorką programu odbędzie się 31 lipca o godz. 15.00 w siedzibie Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (pokój 306).
Podczas spotkania omówione zostaną założenia Programu i zasady aplikowania. Będzie istniała także możliwość skonsultowania swojego pomysłu na projekt.
Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu subregionu południowego województwa śląskiego do udziału w spotkaniu. Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu telefonicznie (tel. 33 4960244) lub mailowo: informacja.owes@bcp.org.pl

Serdecznie zapraszamy!