Seminarium „Ekonomia społeczna – współpraca się opłaca” w Bielsku-Białej

28 Kwiecień, 2014 - 10:30 -- OWES

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod nazwą „Ekonomia społeczna – współpraca się opłaca”, które odbędzie się 15 maja 2014 r. w Bielsku-Białej w Beskidzkim Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym (przy ul. I Dywizji Pancernej 45) w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.

Seminarium skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu południowego województwa śląskiego.

Celem seminarium jest przedstawienie modeli i doświadczeń współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz sektora ekonomii społecznej. W ramach seminarium przewidziane są m.in. prelekcje na temat rozwiązań w zakresie wzmacniania sektora ekonomii społecznej w krajach Unii Europejskiej, współpracy sektora prywatnego z podmiotami ekonomii społecznej oraz prezentacje doświadczeń podmiotów ekonomii społecznej z subregionu. Na seminarium zostanie również zaprezentowana idea zawiązania partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w subregionie południowym.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o wypełnienie formularza online do dnia 9 maja 2014 roku oraz o wydrukowanie go, podpisanie i dostarczenie na seminarium. Ilość miejsc jest ograniczona. Udział w seminarium jest bezpłatny. Dodatkowe informacje na temat seminarium można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 730-68-96 lub (32) 730-68-87.

Szczegóły seminarium wraz programem i formularzem zgłoszeniowym na stronie:
http://efs.rops-katowice.pl/aktualnosci/seminarium-ekonomia-spoleczna-wspolpraca-sie-oplaca-w-bielsku-bialej