Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy!

20 Maj, 2016 - 13:23 -- OWES

Stowarzyszenie "Region Beskidy" w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM) we współpracy z Region Beskydy we Frýdku-Místku w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący) ogłasza z dniem 16 maja 2016 roku ciągły/otwarty nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

Dofinansowane będą następujące typy mikroprojektów:

typu A - wspólnych, z Partnerem Wiodącym, typu B - partnerskich/komplementarnych, typu C - samodzielnych
Mikroprojekty powinny wpisywać się tematycznie w:
Oś priorytetową 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
Oś priorytetową 4 – Współpraca instytucji i społeczności.

Finansowanie mikroprojektu:
Minimalne dofinansowanie: 2 000 EUR
Maksymalne dofinansowanie:
w  osi priorytetowej 2: mikroprojekty typu A – 60 000 EUR (maks. 30 000 EUR na część narodową)
          mikroprojekty typu B i C – 30 000 EUR
w  osi priorytetowej 4: mikroprojekty typu A – 40 000 EUR (maks. 20 000 EUR na część narodową)
          mikroprojekty typu B i C – 20 000 EUR

 

Szczegóły

Wszelkie informacje o Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 można uzyskać w Dziale Czeskim Biura:
Stowarzyszenia „Region Beskidy”
ul. Widok 18/1-3
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 033 488 89 22   
e-mail: j.wrobel@euroregion-beskidy.pl oraz  g.kruczek@euroregion-beskidy.pl
Zapraszamy do składania wniosków!!!