Ruszył konkurs "Funduszu Małych Grantów" organizowany przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

23 Kwiecień, 2014 - 15:57 -- OWES

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego ogłosiło konkurs na realizację projektów: „Fundusz Małych Grantów 2014". Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W edycji 2014 promowane będą projekty skierowane do niechronionych użytkowników dróg (piesi, rowerzyści, motocykliści). O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku, oraz placówki edukacyjne.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na fundusz wynosi: 20 000 zł. Wnioski na konkurs należy składać do 1 czerwca 2014 r.

Szczegóły na stronie: http://www.pbd.org.pl/wydarzenia/single/id/748