Relacja z Forum "CSR - dobry biznes"

21 Listopad, 2013 - 11:01 -- OWES

W dniu 19.11.2013r. zorganizowaliśmy  Forum  współpracy biznesu i podmiotów ekonomii społecznej „CSR-dobry biznes”. Chcemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie. Cieszymy się, że sprostaliśmy Państwa oczekiwaniom. „Było ciekawie, treściwie i merytorycznie” – takie wypowiedzi powtarzały się w naszych rozmowach po Forum oraz w ankietach, które Państwo wypełnialiście.

Idea CSR istnieje w Polsce już od wielu lat, jednakże  świadomość przeciętnego  Kowalskiego na ten temat jest znikoma. Z badań wynika, iż ok. 3% społeczeństwa w naszym kraju wie, co oznacza pojęcie społeczna odpowiedzialność biznesu. CSR (Corporate Social Responsibility) wg definicji Komisji Europejskiej zawartej w strategii UE na lata 2011-2014 dotyczącej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - „Odpowiedzialny biznes to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”. Odpowiedzialne przedsiębiorstwo to firma, która słucha otoczenia w którym funkcjonuje, prowadzi dialog społeczny i jest otwarta na potrzeby społeczności lokalnej, a jednocześnie nie rezygnuje z osiągania zysku. Tematykę CSR znacznie przybliżył nam podczas Forum Pan Marcin Grzybek – przedstawiciel Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu w swoim wystąpieniu „ABC strategii CSR w kontekście możliwości współpracy międzysektorowej”. 

Podczas Forum staraliśmy się odpowiedzieć na pytania: po co wdrażać strategię CSR w firmie? Jakie korzyści mogą czerpać przedsiębiorcy zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i właściciele dużych korporacji?

Nasi szanowni prelegenci, zarówno przedstawicielka dużej korporacji - Pani Magdalena Konowrocka z Grupy Danone, jak również przedstawiciel małej firmy - Pan Łukasz Wilk z firmy Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe oraz przedstawicielka organizacji pozarządowej Pani Paulina Białek z Żywieckiej Fundacji Rozwoju,  przedstawiając własne dobre praktyki w zakresie realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu przekonywali uczestników do wdrażania strategii CSR w swoich przedsiębiorstwach i licznie wymieniali korzyści płynące z takich działań.

Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy zaproszonych gości do nowych pomysłów i możliwości realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz nawiązywania partnerstw międzysektorowych.

Gdzie szukać partnerów biznesowych? Dla przedsiębiorców atrakcyjnym partnerem mogą być spółdzielnie socjalne, które działają w trzecim sektorze. Jednakże oprócz celów społecznych realizują cele biznesowe i są przedsiębiorstwami społecznymi. O atrakcyjności spółdzielni socjalnych w realizacji strategii CSR opowiedział nam Pan Przemysław Piechocki prezes Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, współautor wielu innowacyjnych rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej, który brał udział w tworzeniu ustawy o spółdzielniach socjalnych, a obecnie uczestniczy w pracach nad projektem Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Chcemy również serdecznie podziękować nowopowstającym spółdzielniom socjalnym na terenie Subregionu Południowego tj. grupie inicjatywnej OFKA, grupie inicjatywnej BESKIDNICY, grupie inicjatywnej EFEKT, grupie inicjatywnej STRZELEC, grupie inicjatywnej BATJANKI, grupie inicjatywnej UNI-COMPUTERS za zaangażowanie i prezentacje swoich przyszłych działalności. Już dzisiaj zachęcamy partnerów biznesowych do kontaktu z przyszłymi spółdzielniami socjalnymi, które niebawem, przy naszym wsparciu rozpoczną swoje przedsięwzięcia.

Każda firma, każdy przedsiębiorca może stać się bardziej atrakcyjny na rynku poprzez realizację społecznej odpowiedzialności biznesu. Rada ds. CSR Województwa Śląskiego wspiera i promuje tego typu działania.  O tym dla kogo została powołana, jak również czym się zajmuje podczas Forum opowiedziała nam Pani Marta Cała-Sturzbecher – przewodnicząca Zespołu Roboczego ds. promocji Rady ds. CSR. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Rady ds. CSR

Warto zaznaczyć, iż przedsiębiorstwa zainteresowane wdrażaniem strategii CSR w firmie mogą ubiegać się o bezzwrotne dotacje nawet do 100 000zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w projekcie dot. „Zwiększenia konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu” finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Kolejny nabór wniosków planowany jest w IV kwartale bieżącego roku tj. listopad/grudzień 2013r. szczegóły na stronie Polskiej Agencji Rozowoju Przedsiębiorczości 

Na koniec chcemy również podziękować za objęcie wydarzenia patronatem medialnym Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz za pomoc w organizacji Forum - Fundacji Kalejdoskop.

Zapraszamy do fotorelacji z wydarzenia w naszej Galerii.