Przedłużenie terminu naboru wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

11 luty, 2014 - 09:29 -- OWES

Szanowni Państwo,

W związku z toczącą się w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, procedurą rejestracji spółdzielni socjalnych powstających w ramach projektu OWES subregionu południowego informujemy, iż wynikła konieczność przedłużenia terminu naboru Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.  

Wnioski o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego nalezy skałdać w dniach od dnia 3 lutego do 21 lutego 2014.