Nowe środki dla przedsiębiorstw społecznych – 28,7 mln złotych na preferencyjne pożyczki - Fundusz TISE !

9 luty, 2017 - 13:10 -- OWES

Miło nam poinformować, że TISE – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych uruchomiło preferencyjny fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej i od tego tygodnia przedsiębiorstwa społeczne mogą składać wnioski o udzielenie preferencyjnej pożyczki na finansowanie ich działalności (w tym na tworzenie nowych miejsc pracy).

Z preferencyjnych pożyczek mogą korzystać organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, kościelne osoby prawne, Zakłady Aktywności Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej i spółki non-profit). Teraz będą mogły uzyskać środki na wzmocnienie i rozszerzenie swojej działalności oraz na realizację nowych przedsięwzięć społecznoekonomicznych.
Pożyczki są udzielane społecznym start-up’om („Pożyczka na start”- do 100 tys. zł, do 5 lat, oprocentowanie od 0,88% w skali roku, PES działające do 1 roku), jak i przedsiębiorstwom społecznym działającym na rynku dłużej niż rok („Pożyczka na rozwój”- do 500 tys. zł, do 7 lat, oprocentowanie od 1,75% w skali roku).

Szczegóły

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej do OWES na doradztwo z zakresu przygotowania wniosku pożyczkowego. Już dziś umów się z doradcą OWES:

        Barbara Parzonka-Przybyło: barbara.parzonka@bcp.org.pl, tel. 33 496 02 44

        Elżbieta Kamińska -Waluk: e-mail: owes@bielsko-biala.pl, tel.33 497 07 90

        Monika Pendolska: owes@teatrgrodzki.pl, tel. 506 549 412

 

Tags: