Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego prowadzony w BSA Teatr Grodzki

23 Grudzień, 2020 - 11:20 -- OWESTG

Pragniemy poinformować, iż w dniach 31 grudnia 2020 r. – 15 stycznia 2021 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych, które rekrutowane były do projektu OWES w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki w ścieżce nowo powstających przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne.
Wnioski składane są przez pracowników przedsiębiorstw społecznych (uczestników projektu) wraz z załącznikami dotyczącymi przedsiębiorstw społecznych osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do BSA Teatr Grodzki). Nabór odbywa się w biurze projektu OWES w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki w dniach 31 grudnia 2020 r. – 15 stycznia 2021 r. roku w godzinach funkcjonowania biura OWES (pon.-pt., w godz. 8-16).
Wszelkie dokumenty obowiązujące w naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zamieszczone są na stronie OWES:
http://www.owes.bcp.org.pl/tworzenie-miejsc-pracy-w-przedsiebiorstwach-spolecznych