"Młodzież w działaniu" - termin składania wniosków do 1 października 2013

1 Sierpień, 2013 - 15:38 -- OWES

W dniu 31.07.2013r. odbyło się w Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej spotkanie z ambasadorką Programu "Młodzież w działaniu". Poziom zainteresowania programem był bardzo wysoki, na spotkanie licznie zgłosili się przedstawiciele organizacji pozarządowych z naszego subregionu. Pani Magdalena Waligóra - ambasordka Programu przedstawiła strategie i główne założenia programu. Spotkanie było świetną okazją do uzyskania wiedzy dotyczącej programu, dzięki któremu młodzi ludzie w wieku 13-30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki. Program adresowany jest również do osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji działających na rzecz młodzieży, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć działania czy nawiązać wspólpracę międzynarodową. Za realizację w/w programu w Polsce odpowiada Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu".

Z uwagi na duże zainteresowanie organizacji możliwością ubiegania się o granty z w/w programu postanowiliśmy dokonać wszelkich starań, w celu zorganizowania szkolenia z zakresu przygotowania wniosków. O terminie szkolenia będziemy informować na naszej stronie internetowej. Ponadto wszystkie zainteresowane organizacje mogą na bieżąco kontaktować się z naszym doradcą pod numerem tel. 33 496-02-44.