Lista rankingowa - Wnioski o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

9 Czerwiec, 2014 - 08:22 -- OWES

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego informujemy, iż wszystkie wnioski złożone przez uczestników naszego projektu zostały ocenione pozytywnie i uzyskały rekomendację KOW do wypłaty wsparcia. Protokół z prac KOW wraz z wymaganymi załącznikami zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w celu uzyskania wymaganej akceptacji.

Lista rankingowa Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego wg. ilości uzyskanych punktów (średnia ocen dwóch oceniających członków KOW):

Pliki do pobrania: