Jednodniowe wizyty studyjne organizowane przez ROPS

13 Maj, 2015 - 15:47 -- OWES

Zapraszamy do udziału w wizytach studyjnych organizowanych przez ROPS - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach.

Celem wizyt jest zaprezentowanie dobrych praktyk z zakresu aktywnej integracji i ekonomii społecznej. Do udziału w wizytach zaproszeni są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na następujące wizyty studyjne:

I. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych na przykładzie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego Zakład Aktywności Zawodowej „LALIKI” w miejscowości Laliki.

II. Specyficzne modele spółdzielni socjalnych na przykładzie Spółdzielni Socjalnej „Wsparcie na starcie” z Toszka oraz FAJNEJ Spółdzielni Socjalnej z Zabrza.

 III. Aktywne formy integracji społecznej stosowane przez CIS i KIS na przykładzie Dąbrowskiego Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz Klubu Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

IV. Wspieranie osób bezdomnych na przykładzie Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta w Zabrzu oraz Wspólnoty BETLEJEM w Jaworznie.

V. Obywatel 60+ na przykładzie Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów (CCAS) oraz Fundacji WIDZIALNIorg w Częstochowie.

VI. Kompleksowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych na przykładzie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej (BSA).

Wszelkie szczegóły dotyczące terminów, programów wizyt oraz zasad dotyczących rekrutacji znajdują się na stronie: http://es.rops-katowice.pl/wizyty-studyjne-rekrutacja-2/