Ciekawy program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury "Ojczysty - dodaj do ulubionych"

11 Kwiecień, 2014 - 13:21 -- OWES

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego "Ojczysty – dodaj do ulubionych". Uprawnione do składania wniosków w programie są samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:

  1. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry;
  2. projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, publikacje edukacyjne;
  3. tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne

Nabór wniosków trwa do 9 maja 2014 roku. Szczegóły

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do konsultacji z naszymi doradcami w celu omówienia przygotowywanych wniosków. Kontakt z biurem projektu OWES pod numerem telefonu: 334960244