Zaproszenie na konferencję

6 Grudzień, 2016 - 10:27 -- OWES

Stowarzyszenie „Region Beskidy” serdecznie zaprasza do udziału w konferencji poświęconej Programowi Interreg V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020 w Euroregionie Beskidy, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej.
W ramach konferencji chcielibyśmy przybliżyć uczestnikom m.in. tematykę Europejskiej Współpracy Terytorialnej prowadzonej na granicach Polski, a także zaprezentować kluczowe elementy Programu Interreg Polska-Słowacja: osi priorytetowych, ich celów szczegółowych oraz oczekiwanych rezultatów i różnic w stosunku do okresu programowania 2007-2013. Ponadto będzie to okazja, aby pokazać jak ważną rolę i znaczenie w kształtowaniu dobrosąsiedzkich kontaktów odgrywają małe projekty i współpraca euro regionalna, realizowana w ramach projektów parasolowych.

Planowany czas trwania konferencji od 9:00 do 13:00.

Szczegóły