Zaproszenie do udziału w konkursie „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2014”

24 Listopad, 2014 - 14:32 -- OWES

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2014”. Jest to druga edycja konkursu, którego celem jest wybór trzech gmin, które są najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, a także najaktywniej wspierają i współpracują z podmiotami ekonomii społecznej funkcjonującymi na jej terenie. Konkurs ma również przyczynić się do promowania idei przedsiębiorczości społecznej wśród jednostek administracji publicznej i mieszkańców regionu. Zwycięskie gminy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem „Gminy przyjaznej ekonomii społecznej 2014” oraz nagrody rzeczowe, puchary i pamiątkowe tabliczki potwierdzające przyznanie tytułu.

Konkurs trwa od 14 do 30 listopada 2014 r.

Zgłoszenia kandydatur mogą być dokonane przez same gminy lub przez podmioty ekonomii społecznej funkcjonujące na ich terenie, poprzez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego. Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa w konkursie i procedury zgłoszenia znajdują się w regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej koordynatora konkursu - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego: http://es.rops-katowice.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-gmina-przyjazna-ekonomii-spolecznej-2014