Zaproszenie do składania ofert - materiały promocyjne dla PES

27 Czerwiec, 2018 - 08:28 -- OWESBCP

Miasto Bielsko-Biała, partner w projekcie OWES subregionu południowego zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na wykonaniu usługi nadruku i dostarczeniu materiałów promocyjnych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Ofertę proszę składać za pośrednictwempocty elektronicznej na adres : owes@bielsko-biala.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Spraw Obywatelskich, pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem "Oferta na realizację zamówienia nr SO-VI.042.9.2018" (Decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty należy składać w terminie do 02.07.2018r. do godz. 15:30.

Szczegóły zamówienia oraz formularz ofert znajdują się w załączniku.