Zaproszenie do składania ofert

18 Maj, 2018 - 09:31 -- OWESBCP

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, partner w projekcie pn. "OWES subregionu południowego" zaprasza do składania ofert na zrealizowanie szkolenia o tematyce: "RODO - Regulacje o ochronie danych osobowych w podmiotach ekonomii społecznej" wraz z przygotowaniem materiałów dydaktycznych.

Zamówienie obejmuje przeprowadzenie 16 - godzinnego szkolenia (2 dni szkoleniowe x 8 godzin, 1h=45min) wraz z przygotowaniem materiałów dydaktycznych . Planowany termin szkolenia 06-07 czerwca 2018r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia po uzgodnieniu z Wykonawcą!

Oferty proszę składać w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Termin składania ofert upływa 25.05.2018r. o godz. 15:00

Szczegóły zamówienia oraz formularz składania ofert znajdują się w załączniku.