Zapraszamy na spotkanie informacyjne o innowacjach społecznych!

8 Listopad, 2016 - 15:38 -- OWES

 Organizatorem wydarzenia, realizowanego w ramach projektu Akcja Inkubacja, jest ECORYS Polska, Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie, którzy serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym o innowacjach społecznych na przetestowanie których można otrzymać do 80 000,00 zł.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:
-  czym są innowacje społeczne;
-  cel projektu Akcja Inkubacja czyli innowacje społeczne dotyczące przejścia młodych ludzi z edukacji formalnej do aktywności zawodowej;
-  obszary tematyczne innowacji społecznych czyli na co można otrzymać grant;
-  jak złożyć swój pomysł na innowację społeczną – omówienie formularza na pomysł na innowację społeczną;
-  pozostałe formy wsparcia, oprócz finansowego, jakie będą w ramach projektu dostępne;
-  Twórcza Przekora – jak kreatywnie wykorzystać przeciwstawne cechy Polaków w rozwijaniu Innowacji Społecznej.

Spotkanie odbędzie się w środę, 16 listopada 2016 roku, w godzinach od 15:00 do 17:00. Gdzie?

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
43 - 400 Cieszyn
ul. Frysztacka 44
Klub 44

Do opracowania, rozwijania i testowania swoich pomysłów zapraszamy: osoby fizyczne; grupy nieformalne osób fizycznych, osoby prawne, sformalizowane partnerstwa osób prawnych jak i sformalizowane partnerstwa osób  fizycznych z osobami prawnymi.Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu drogą e-mailową na adres: biuro@akcjainkubacja.pl i zamieszczenie w temacie wiadomości imienia i nazwiska uczestniczki/uczestnika wraz z dopiskiem – potwierdzam swój udział w spotkaniu informacyjnym 16 listopada.

Udział w spotkaniu jak również w projekcie Akcja Inkubacja jest bezpłatny. Liczba miejsc w spotkaniu jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu – warto!