Zapraszamy do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej „Szlakiem możliwości ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku, czyli przepis na spółdzielnię socjalną”

17 Maj, 2018 - 11:38 -- OWES

Zapraszamy przedstawicieli władz lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby chcące utworzyć miesca pracy dla siebie poprzez utworzenie spółdzielni socjalnej z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego na wizytę studyjną pt. „Szlakiem możliwości ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku, czyli przepis na spółdzielnię socjalną” w dniach 28-29.05.2018r. 

Wizyta studyjna „Szlakiem możliwości ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku, czyli przepis na spółdzielnię socjalną” jest niepowtarzalną okazją do zapoznania się z dobrymi przykładami modeli funkcjonowania Spółdzielni Socjalnych zakładanych przez gminy, organizacje porzarządowe, osoby fizyczne.  Ponadto w programie wizyty przewidziano warsztaty tematyczne dotyczące mi.n:

  • możliwości realizacji usług zleconych przez gminę,
  • pozyskiwania dofinansowania w celu rozwoju działalności spółdzielni, współpracy z gminą, 
  • procesu zakładania spółdzielni,
  • tworzenia zespołu, budowy marki przedsiębiorstwa społecznego,
  • narzędzi badania potrzeb lokalnych i pozyskiwania klientów,
  • budowania sieci lokalnej współpracy,
  • czynników gwarantujących sukces współpracy lokalnej i międzynarodowej

Zaprezentowane podmioty usytuowane są w różnych obszarach Dolnego Śląska, a ich rozmaitość gwarantuje solidną wiedzę podmiotów z mniejszych gmin: Sokołowsko, Walim, jak i większych jak Nysa, czy Wałbrzych. Prezentowane podmioty zajmują się organizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych, prowadzeniem specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego, organizacją cateringów, warsztatów edukacyjnych, warsztatów programowania Scratch, druku 3D, kursów, robotyki z zestawami LOFI robot, prowadzeniem usług krawieckich. 

Poprzez ukazanie dobrze funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych chcemy zachęcić Państwa do wdrażania sprawdzonych rozwiązań w Państwa gminach, promować zatrudnianie w przedsiębiorstwach społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ukazać  możliwości dotacyjnych takich przedsięwzięć w ramach projektu „OWES subregionu południowego”.

Wizyta studyjna jest organizowana w ramach projektu „OWES subregionu południowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1.

Udział w wizycie jest bezpłatny. Zapewniamy transport, wyżywienie, nocleg oraz wykłady merytoryczne. 

Serdecznie zachęcamy do udziału w wizycie, chętnych prosimy o zgłoszenie udziału tel. 33 496 02 44 bądź mailowo na adres: agnieszka.kowalska@bcp.org.pl w terminie do 21.05.2018r. Liczba miejsc ograniczona.