Zapraszamy do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej do Koźmina Wielkopolskiego

13 Kwiecień, 2018 - 12:27 -- OWES

Zapraszamy przedstawicieli władz lokalnych (subregion południowy: powiat bielski, cieszyński, żywiecki), w szczególności: Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rady Gminy, Dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej i przedstwicieli organizacji pozarządowych na wizytę studyjną pt. „Możliwości bezprzetargowego zlecania zadań własnych gmin podmiotom ekonomii społecznej” w dniach 19-20 kwietnia 2018r.

Wizyta studyjna „Możliwości bezprzetargowego zlecania zadań własnych gmin podmiotom ekonomii społecznej”  jest niepowtarzalną okazją do zapoznania się z dobrymi przykładami modeli funkcjonowania Spółdzielni Socjalnych zakładanych przez gminy (członkowie założyciele Gmina + Powiat lub dwie Gminy). Ponadto w programie wizyty przewidziano spotkanie z burmistrzem/zastępcą Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz z Burmistrzem/zastępcą Burmistrza  Gminy Zduny dot. korzyści z wdrażania ekonomii społecznej w gminie i współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi na przykładzie miasta Koźmin Wielkopolski oraz Miasta Zduny, aspektów formalno-prawnych stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, innowacyjnych narzędzi dla samorządów uwzględniających aspekty społeczne np. konsultacje społeczne, inicjatywy lokalne, przedsiębiorczość społeczna, rewitalizacja społeczna.
Prezentowane podmioty zajmują się m.in. usługami sprzątającymi, konserwacją terenów zielonych, usługami opiekuńczymi, zleceniem z zakresu bieżącego utrzymania wiat przystankowych, zamiatania ulic, chodników, sprzątania rowów, sprzątanie miejskich szaletów.

Poprzez ukazanie dobrze funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych chcemy zachęcić Państwa do wdrażania sprawdzonych rozwiązań w Państwa gminach, promować zatrudnianie
w przedsiębiorstwach społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ukazać  możliwości dotacyjnych takich przedsięwzięć w ramach projektu „OWES subregionu południowego”.

Wizyta studyjna jest organizowana w ramach projektu „OWES subregionu południowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1.

Udział w wizycie jest bezpłatny. Zapewniamy transport, wyżywienie, nocleg oraz wykłady merytoryczne.
 
Prosimy o zgłoszenie udziału tel. 33 496 02 44 bądź mailowo na adres: ewelina.polak@bcp.org.pl w terminie do 16.04.2018r. Liczba miejsc ograniczona.