Zapraszamy do aplikowania o grant w ramach Programu: „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat”

5 Czerwiec, 2018 - 12:40 -- OWES

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, gminy, przedszkola, szkoły, biblioteki, uczelnie wyższe, kluby sportowe, spółdzielnie w tym społdzielnie socjalne oraz wspólnoty mieszkaniowe, spółki non profit do udziału w Programie „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat”. Program skierowany jest do ludzi przedsiębiorczych i kreatywnych, którzy mają pomysł, wiedzą czego chcą, a do realizacji brakuje im jedynie wiedzy eksperckiej i środków.

Integralną częścią każdego zgłoszenia powinien być przemyślany projekt stworzenia lub aranżacji wspólnej przestrzeni.

Etapy programu:

15 maja - 10 lipca
Przyjmowanie zgłoszeń na http://www.zmieniajswiatbx50.pl 
Początek sierpnia
Posiedzenie Jury i wybór 3 laureatów.
DO 15 SIERPNIA
Wybór laureatów i ogłoszenie wyników na stronie http://www.zmieniajswiatbx50.pl
DO 10 WRZEŚNIA
Uroczysty finał i wyłonienie zwycięzcy.
Październik-grudzień
Realizacja zwycięskiego projektu.

Nagrodami w Programie są:

1. dla jednego uczestnika, którego projekt komisja konkursowa uzna za najtrafniej odpowiadający idei Konkursu - nagroda w postaci faktycznej realizacji Projektu Zwycięskiego w drodze kooperacji organizatora, fundatora oraz nagrodzonego uczestnika jako operatora realizacji, stanowiącej wartość od 400.000,00 zł do 500.000,00 zł powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

2. dla uczestników, których projekty zostały uhonorowane przez Komisję Konkursową 2 i 3 miejscem nagrody pieniężne:
za zajęcie 2 miejsca – 45.000,00 zł oraz
za zajęcie 3 miejsca – 35.000,00 zł, przekazane na cele statutowe nagrodzonych uczestników;

3. dla 1 projektu wyłonionego spośród Projektów Laureatów w głosowaniu internautów poprzez ankietę udostępnioną na Stronie Projektu Konkursowego: 20.000,00 zł przekazane na cele statutowe.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu: https://zmieniajswiatbx50.pl/