Zachęcamy organizacje do wzięcia udziału w programie dotacyjnym LOKALNY EKO-ROZWÓJ

16 Marzec, 2018 - 13:32 -- OWES

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zapraszamy przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych – do aplikowania o pomoc finansową  w zakresie przedsięwzięcia: P6. LOKALNY EKO-ROZWÓJ wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Celem programu jest zachowanie wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego jako waloru tworzącego jakość życia i wyróżniającego Ziemię Bielską.

Termin składania wniosków aplikacyjnych do 20 marca 2018 r.

Szczegółowe informacja możecie Państwo uzyskać na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska: http://www.ziemiabielska.pl/content/view/1129