Wyniki naboru dot. Pakietów marketingowych

11 Październik, 2016 - 10:37 -- OWESBCP

W pierwszym naborze dot. pakietów marketingowych wpłynęły 22 wnioski od organizacji pozarządowych. Zgodnie z Regulaminem dodatkowo punktowane były organizacje młode (zarejestrowane w okresie do 36 miesięcy przed złożeniem wniosku), organizacje aktywnie wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem, organizacje planujące ekonomizację. Przeprowadzone oceny oraz uzyskane z nich średnie pozwoliły na wyłonienie 6 organizacji z najwyższą punktacją. Są to: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi "AS", Bielskie Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Personalnych AKTYWNI, Fundacja "Serca dla Maluszka", Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, Stowarzyszenie Serfenta, Stowarzyszenie "Twoje Zdrowie". Wymienione podmioty po zawarciu stosownej umowy przystąpią do realizacji wskazanych przez siebie usług i doradztwa marketingowego. Zwycięzcom gratulujemy. Jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnych naborach (drugi będzie ogłoszony na początku 2017r.).