Wydarzenie

9 Maj, 2013 - 16:22 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego organizuje spotkanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40.

Tematem spotkania będzie przybliżenie idei i celów działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawienie szerokiej, bezpłatnej  oferty, jak również możliwości współpracy na niwie szeroko pojętej ekonomii  społecznej i działania na rzecz:

  •  aktywizacji osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  •  wzmocnienia kompetencji podmiotów ekonomii społecznej,
  •  budowania trwałych sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej.

W gronie osób zaproszonych będą przedstawiciele Władz Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej,  jak również Stowarzyszeń, Fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym  na terenie powiatu bielskiego.