Współpraca z TISE - środki na działalność z Funduszu ES w zasięgu ręki!

30 Lipiec, 2014 - 14:33 -- OWES

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości podjęło w współpracę z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych w zakresie pomocy Podmiotom Ekonomii Społecznej w ubieganiu się o środki z Funduszu ES. Celem tego funduszu jest dostarczenie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą podmiotów ekonomii społecznej, a w efekcie doprowadzić do wzrostu przychodów lub zatrudnienia. W Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej można uzyskać informacje na temat warunków zawierania pożyczek. Przedstawiciele podmiotów zainteresowanych pozyskaniem środków z Funduszu ES będą mogli uzyskać dalsze wsparcie w naszej organizacji - Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości jako regionalny partner TISE udzieli każdemu podmiotowi wnioskującemu o pożyczkę bezpłatnej pomocy przy wypełnieniu wniosku oraz weryfikacji wszystkich niezbędnych załączników i dokumentów do wniosku.

Przypominamy, ze pożyczki skierowane są do podmiotów ekonomii społecznej, które prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy na dzień składania wniosku. Standardowe oprocentowanie pożyczki wynosi 1,38%, a w określonych przypadkach może zostać obniżone do 0,69%.

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia w ramach Funduszu ES juz dziś zapraszamy do kontaktu z biurem projektu OWES: 33 496 02 44