spotkanie

ROPS zaprasza na spotkanie „Ekonomia społeczna w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej”.

27 Marzec, 2017 - 10:34 -- OWES

Informujmy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego organizuje spotkanie Forum Międzysektorowego pt. „Ekonomia społeczna w kreowaniu aktywnej polityki lokalnej”.

Spotkanie odbędzie się w piątek 31 marca 2017 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25 w Katowicach (w godzinach 10:00-15:30). Poprowadzi je Pani Dagmara Szlandrowicz z Fundacji Pomocy Wzajemnej „BARKA” z Poznania wraz z Panem Dariuszem Krajewskim ze Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY”.

Spotkanie TISE

20 Marzec, 2017 - 14:42 -- OWES

Jesteś przedstawicielem Podmiotu Ekonomii Społecznej?
Potrzebujesz narzędzi finansowych na rozwój działalności gospodarczej, statutowej, na inwestycje?

To spotkanie jest właśnie dla Ciebie!

Tags: 

Spotkanie informacyjne w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020

17 Marzec, 2017 - 14:58 -- OWES

Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych w sprawie "Otwartego konkursu ofert 2017", ogłoszonego w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.

Spotkanie odbędzie się 21 marca 2017r. w godzinach 9:30-12:00 w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul.Jagiellońska 25, w Sali Marmurowej.

Tags: 

Spotkanie nt. „Biznes i podmioty ekonomii społecznej – nawiązywanie trwałych i partnerskich relacji”

14 Wrzesień, 2016 - 18:37 -- OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie nt. „Biznes i podmioty ekonomii społecznej – nawiązywanie trwałych i partnerskich relacji”, organizowane w ramach Forum Międzysektorowego. Jest ono adresowane do przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego, w tym społecznych, a także pracowników podmiotów ekonomii społecznej i administracji publicznej współpracujących z sektorem ES.

Zaproszenie na spotkania edukacyjne na temat rewitalizacji

13 Wrzesień, 2016 - 13:01 -- OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniach edukacyjnych na temat rewitalizacji, których celem jest prezentacja nowego, kompleksowego podejścia do rewitalizacji oraz elementów i cech programów rewitalizacji, zgodnych z aktualnymi regulacjami krajowymi i regionalnymi. Ponadto mają służyć przedstawieniu dobrych praktyk oraz wymianie doświadczeń w powyższym zakresie.

Tags: 

Stowarzyszenie MOST zaprasza na spotkanie dotyczące nowej perspektywy finansowej UE

18 Marzec, 2015 - 15:39 -- OWES

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie poświęcone nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020.
Spotkanie odbędzie się o godzinie 12.00 25 marca 2015r. (środa) na sali sesyjnej (nr 209) Urzędu Miejskiego w Katowicach, ul. Młyńska 4.
Tematem przewodnim spotkania będzie możliwość pozyskania przez organizacje pozarządowe środków na realizację projektów w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego 2014-2020 .

Spotkanie dotyczące dotacji rozwojowych

15 Lipiec, 2014 - 11:18 -- OWES

23 lipca o godz. 14.00 w Klubokawiarni Aquarium prowadzonej przez Fundację KALEJDOSKOP, mieszczącej się na I piętrze Galerii Bielskiej BWA (ul. 3 Maja 11) odbędzie się spotkanie dotyczące pozyskania środków na rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie oferta Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, która obejmuje szereg możliwości wspierających działalność stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, m.in.:

Subscribe to RSS - spotkanie