pożyczki

Współpraca z TISE - środki na działalność z Funduszu ES w zasięgu ręki!

30 Lipiec, 2014 - 14:33 -- OWES

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości podjęło w współpracę z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych w zakresie pomocy Podmiotom Ekonomii Społecznej w ubieganiu się o środki z Funduszu ES. Celem tego funduszu jest dostarczenie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą podmiotów ekonomii społecznej, a w efekcie doprowadzić do wzrostu przychodów lub zatrudnienia. W Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej można uzyskać informacje na temat warunków zawierania pożyczek.

Subscribe to RSS - pożyczki