pakiet badawczo-testujący

Nabór wniosków o przyznanie pakietu badawczo-testującego

4 Czerwiec, 2014 - 12:24 -- OWES

W związku z realizacją kolejnych etapów projektu OWES subregionu południowego (POKL.07.02.02-24-013/12) informujemy, iż od dnia 09 czerwca 2014r. do 13 czerwca 2014 zostaje ogłoszony nabór wniosków o udzielenie pakietu badawczo-testującego dla spółdzielni socjalnych. Kompletne wnioski (w wersji papierowej opatrzone niezbędnymi podpisami i parafami) należy składać w godzinach pracy biura projektu tj. 8:00 – 16:00.

Subscribe to RSS - pakiet badawczo-testujący