Nabór kandydatów na członków Komisji Oceny Wniosków

Nabór kandydatów na członków Komisji Oceny Wniosków

30 Październik, 2013 - 14:18 -- OWES

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości jako instytucja realizująca projekt OWES subregionu południowego ”, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” , Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej informuje, iż prowadzony jest nabór ekspertów zewnętrznych - kandydatów na Członków Komisji Oceny Wniosków.

1. Członkowie wchodzący w skład Komisji Oceny Wniosków odpowiedzialni będą za:

Subscribe to RSS - Nabór kandydatów na członków Komisji Oceny Wniosków