lista rankingowa wsparcie finansowe

Lista rankingowa wniosków o przyznanie środków finansowych - biznesplan rekomendowanych przez Komisję do uzyskania wsparcia finansowego

17 Grudzień, 2013 - 15:20 -- OWES

Praniemy poinformować, iż zakończono procedurę weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej złożonych przez Państwa Wniosków o przyznanie środków finansowych - biznesplan w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego”.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków rekomendowanych przez Komisję do uzyskania wsparcia finansowego ze wskazaniem uzyskanej punktacji.

Przypominamy, że dokumentacja opracowana przez członków KOW zostaje przekazana do akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako Instytucji Pośredniczącej (IP).

Subscribe to RSS - lista rankingowa wsparcie finansowe