konsultacje społeczne

Masz prawo współdecydować, masz wpływ !

7 Sierpień, 2014 - 14:21 -- OWES

Jeśli chcesz mieć wpływ na tworzone prawo i uczestniczyć w konsultacjach społecznych dotyczących dokumentów programowych i strategicznych tworzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapisz swój adres do bazy NGO. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) podjęła się przygotowania bazy kontaktów z adresami mailowymi do organizacji pozarządowych, które wyrażają chęć takich konsultacji. Baza zostanie przekazana formalnie do MPiPS poprzez Zespół ds. opracowania Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi.

Subscribe to RSS - konsultacje społeczne