Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie profilaktyki i leczenia uzależnień w 2014r.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie profilaktyki i leczenia uzależnień w 2014r.

7 Styczeń, 2014 - 11:16 -- OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014r. w dwóch obszarach tematycznych:
1. Przeciwdziałanie problemom alkoholowym.
2. Przeciwdziałanie narkomanii.
Termin składania wniosków upływa 10 lutego (I edycja) oraz 24 marca (II edycja).

Subscribe to RSS - Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie profilaktyki i leczenia uzależnień w 2014r.