Szkolenie on-line dla ngo: Skąd się biorą dobre pomysły?

13 Lipiec, 2020 - 13:11 -- OWES

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line: Skąd się biorą dobre pomysły? Organizatorem szkolenia jest Warsztat Innowacji Społecznych, który wsparły: Konrad-Adenauer-Stiftung oraz Wydział Humanistyczny AGH. Spotkania on-line będą odbywać się 22, 28 i 30 lipca 2020r. w godz. 10:00-14:00

Szkolenie ma na celu naukę konkretnych narzędzi, które pomogą zorganizować odpowiednio pracę Waszego zespołu, czy organizacji i przez to pozytywnie wpłynąć na jakość opracowywanych przez Was rozwiązań.Szkolenie zostało podzielone na 3 spotkania webinaryjne prowadzone przy użyciu ZOOMa.

Szkolenie skierowane jest głównie do osób pracujących na rzecz dobra wspólnego, społecznego, czy publicznego, członków organizacji pozarządowej, przedstawicieli władz samorządowych, członków nieformalnej grupy lokalnej.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają e-booka, który jest gotowym skryptem prowadzenia zespołowych procesów kreatywnych. Zapewnione są  także konsultacje indywidualne z prowadzącym między webinariami oraz certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać swoje zgłoszenie do 19 lipca br. za pośrednictwem formularza, który znajduje się na stronie: https://www.dobrepomysly.org/formularz

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!
Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie: https://www.dobrepomysly.org/