Szkolenie dotyczące Programu Erasmus+ sektor Młodzież

5 Maj, 2014 - 13:15 -- OWES

Polskie Forum Edukacji Europejskiej w Katowicach zaprasza do udziału w trzydniowym, bezpłatnym szkoleniu wyjazdowym dotyczącym zasad i możliwości, jakie daje Program Erasmus+ sektor Młodzież. Zajęcia odbędą się w dniach 6 - 8 czerwca 2014 w Górkach Wielkich.

Szkolenie kierowane jest do aktywistów; wszystkich młodych ludzi (uczniów, przedstawicieli grup nieformalnych młodzieży), osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą (nauczycieli, pedagogów, pracowników domów/ośrodków kultury, bibliotekarzy) osób działających w stowarzyszeniach i fundacjach. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jaka jest struktura programu Erasmus+ sektor Młodzież, jak można z niego skorzystać oraz jakie są zasady przygotowywania i realizacji projektów.

Więcej informacji na stronie: http://pfee.org.pl/