Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” udziela wsparcia na otworzenie działalności gospodarczej dla mieszkańców żywiecczyzny

4 Maj, 2018 - 11:13 -- OWES

W imieniu Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” serdecznie zapraszamy do aplikowania o pomoc na przedsięwzięcie PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W okresie od 14 do 29 maja 2018 Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” będzie przyjmowało wnioski. Niniejszy nabór adresowany jest w szczególności do osób z grup defaworyzowanych wskazanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023, tj:

-Osób młodych, młodzieży gimnazjalnej i młodzieży do 30 roku życia,

-Kobiet wchodzących/powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka,

-Osób niepełnosprawnych,

-Osób powyżej 50 roku życia

Szczególowe informacje uzyskacie Państwo na stronie http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/ogloszenia/233-ogloszenieogloszenie-o-naborze-nr-1-2018-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-o-naborze-nr-3-2017-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-2

Serdecznie zapraszamy