Spółdzielnie socjalne w nowej perspektywie - spotkania informacyjne

2 Czerwiec, 2015 - 14:02 -- OWES

Serdecznie zapraszamy osoby, organizacje pozarządowe, instytucje na spotkania dotyczące zakładania spółdzielni socjalnych.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej udzielać będą dotacji na zakładanie spółdzielni socjalnych w nowej perspektywie funduszy unijnych. Proces zakładania takiego podmiotu jest trudny i długotrwały dlatego już dzisiaj zachęcamy do podjęcia działań zmierzających do powołania spółdzielni socjalnej.

Dodatkowo w ramach OWES zaplanowane zostaną środki na utworzenie stanowiska pracy w organizacjach pozarządowych. Dotacja ta związana będzie bezpośrednio z procesem ekonomizacji stowarzyszenia czy fundacji.

Spotkania, podczas których omówimy powyższe kwestie, odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia w dniach 10 czerwca o godz. 9.00 oraz 16 czerwca o godzinie 16.00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu w dniu 10 lub 16 czerwca na adres joanna.kocon@bcp.org.pl