Śląskie Lokalnie - konkurs ogłoszony !!

13 Styczeń, 2016 - 14:45 -- OWES

Śląskie Lokalnie – konkurs już ogłoszony.

O dotację do 5 tysięcy złotych ubiegać mogą się młode organizacje pozarządowe - zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Dodatkowo roczny budżet podmiotu ubiegającego się o dotację nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.

W ramach dotacji można sfinansować następujące koszty:
• zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego,
• adaptację lokalu,
• podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
• koszty osobowe związane z obsługą księgową, prawną lub informatyczną (częściowo),
• poszerzenie zakresu świadczonych usług,
• pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy.

Wnioski można składać do 3 lutego 2016 za pośrednictwem Generatora

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej do OWES na bezpłatne doradztwo z zakresu przygotowania oferty konkursowej FIO. Już dziś umów się z doradcą OWES:
Barbara Parzonka-Przybyło: barbara.parzonka@bcp.org.pl, tel.  33 496 02 44
Monika Pendolska: owes@teatrgrodzki.pl, tel.  506 549 412
Sylwia Matysiak: owes@bielsko-biala.pl, tel. tel.  33 497 07 90

Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny "Ramża" w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2016.