Śląska Sieć 3 Sektora. Spotkanie dla organizacji z Bielska-Białej

23 Marzec, 2015 - 14:42 -- OWES

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego z Rybnika oraz Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z Katowic zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące Śląskiej Sieci Trzeciego Sektora. Śląska Sieć 3 Sektora to federacja łącząca organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) z całego Śląska. Zależy nam na reprezentacji organizacji z całego województwa, dlatego ważne dla nas jest, żeby zachęcić stowarzyszenia i fundacje z Bielska-Białej do włączenia się w nasze działania – tłumaczy Piotr Dominiak z Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego.

Spotkanie odbędzie się 31 marca o godz. 16.00 w siedzibie Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Cieszyńskiej 367 w Bielsku-Białej.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną:

  • główne cele powoływania wojewódzkiej federacji organizacji pozarządowych,
  • planowane przez Sieć działania na najbliższe miesiące,
  • korzyści, jakie mogą uzyskać organizacje przystępujące do Sieci.

Kolejnym punktem programu spotkania będzie dyskusja na temat misji, jaką powinna pełnić Sieć Trzeciego Sektora w województwie śląskim.
Spotkanie potrwa około godziny. Zapewniamy poczęstunek i miłą atmosferę.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie tego faktu do 30 marca, pod adresem mailowym: piotr_dominiak@o2.pl lub telefonicznie: 507 371 947.