Seminarium „Spółdzielnia socjalna - alternatywa dla zatrudnienia"

16 Czerwiec, 2014 - 14:35 -- OWES

W dniu 13.06.2014r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipowej odbyło się Seminarium pt. „Spółdzielnia socjalna - alternatywa dla zatrudnienia”. Wśród zaproszonych gości znalazły sie osoby realizujące projekt systemowy w GOPSie w Lipowej.

Jest to kolejne z cyklu takich spotkań na terenie gmin subregionu południowego, gdzie specjalistki ds. informacji miały możliwość przybliżyć uczestnikom spotkania tematykę spółdzielni socjalnej. Omówiono charakter podmiotu, przedstawiono zasady jego powstawania i funkcjonowania, a także zaprezentowano dobre praktyki spółdzielni socjalnych z subregionu południowego. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat możliwości rozwoju dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przedstawiciele gmin zainteresowani zorganizowaniem spotkania dotyczącego spółdzielni socjalnych oraz ekonomii społecznej w swojej gminie zapraszamy do kontaktu tel. 33 496 02 44, e-mail: informacja.owes@bcp.org.pl