Seminarium pod nazwą "Klauzule społeczne w Zamówieniach Publicznych"

19 Maj, 2014 - 09:15 -- OWES

Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza na realizowane pod patronatem Urzędu Zamówień Publicznych i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej seminaria pod tytułem "Klauzule społeczne w Zamówieniach Publicznych". Seminaria, mające na celu upowszechnienie możliwości stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, realizowane są w około 80 lokalizacjach na terenie całego kraju w ramach projektu systemowego „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami seminariów mogą być pracownicy administracji publicznej oraz pracownicy instytucji zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczególnie ważne jest, aby w seminariach brały udział te osoby, które zajmują się zamówieniami publicznymi i mają wpływ na powstawanie dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego.Wszelkie informacje na temat szkoleń na stronie: www.klauzulespoleczne.pl

Szkolenie w Bielsku-Białej odbędzie się 23 maja 2014 roku w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki”, ul.Stefanii Sempołowskiej 13, sala 125, I piętro (godz. 9:00 - 16:00).