Seminarium „Ekonomia Społeczna w Gminie – szanse dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych"

14 Maj, 2014 - 15:36 -- OWES
W oczekiwaniu na spotkanie

W dniu 13.05.2014r. w Urzędzie Gminy Rajcza przy udziale Wójta Gminy Kazimierza Fujak odbyło się Seminarium pt. „Ekonomia Społeczna w Gminie – szanse dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych”. Wśród zaproszonych gości byli pracownicy gminy oraz osoby zainteresowane podjęciem działań w obszarze ekonomii społecznej.
Specjalistki ds. informacji przybliżyły ofertę Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego. Zachęcały wszystkie organizacje pozarządowe do korzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie m.in. pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, z zakresu księgowego i innych aspektów, które zgłaszają organizacje w trakcie realizacji swoich działań. Ponadto poinformowano o możliwości korzystania z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez OWES, jak również pakietów prawnych, księgowych i marketingowych. Największym zainteresowaniem cieszył się temat spółdzielni socjalnej jako alternatywy na zatrudnienie. W Gminie Rajcza jest wiele osób chcących podjąć wspólne działania biznesowe i szukających pomysłów w jaki sposób je realizować. Przedstawiciele Gminy mocno wspierają takie inicjatywy, które mogą przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia i realizacji szeroko rozumianej przedsiębiorczości w ich regionie.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców, w związku z powyższym planujemy organizować podobne seminaria na terenie subregionu południowego woj. śląskiego.  Przedstawicieli gmin zainteresowanych zorganizowaniem spotkania dotyczącego ekonomii społecznej w swojej gminie zapraszamy do kontaktu: tel. 33 496 02 44, e-mail: informacja.owes@bcp.org.pl