Ruszyła edycja Programu "Patriotyzm jutra" - termin składania wniosków do 31 stycznia 2014r.

3 Styczeń, 2014 - 10:21 -- OWES

Muzeum Historii Polski ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych w ramach Programu „Patriotyzm jutra”.

Program wspiera nowatorskie inicjatywy i twórczą działalność na rzecz edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej.
Finansowane w ramach Programu warsztaty, wystawy, programy dokumentacyjne, działalność wydawnicza i kampanie społeczne mają przybliżać i upowszechniać wiedzę z zakresu historii, zachęcać do pielęgnowania i samodzielnego badania polskiego dziedzictwa, kształtować rozumiejących swoją kulturę i świadomych swojej tradycji obywateli.

Minimalna kwota dofinansowania to 5 000zł, maksymalna natomiast to 50 000zł.
Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2014r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są pod linkiem: Program Patriotyzm Jutra

Zapraszamy wszystkie Fundacje, Stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich projketów. Nasi doradcy służą pomocą w przygotowaniu wniosku. Wystarczy telefonicznie tel. 496 02 44 skontaktować się z nami, celem ustalenia terminu doradztwa. Przyjmujemy codziennie od 8.00 do 16.00. W poniedziałki jesteśmy do 18-tej. Możliwe jest ustalenie spotkania z doradcą w dogodnym dla Państwa miejscu.

Nie zwlekajcie, czasu jest niewiele. Zapraszamy do OWES.