Rusza konkurs FIO - Śląskie Lokalnie 2017

26 Kwiecień, 2017 - 13:16 -- OWES

Śląskie Lokalnie – konkurs już ogłoszony.

O dotację do 5 tysięcy złotych ubiegać mogą się młode organizacje pozarządowe - zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Dodatkowo roczny budżet podmiotu ubiegającego się o dotację nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł., oraz grupy nieformalnenie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej.

Wnioski można składać do 19 maja 2017 r., godzina 23:59:00 za pośrednictwem Generatora

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej do OWES na bezpłatne doradztwo z zakresu przygotowania oferty konkursowej FIO. Już dziś umów się z doradcą OWES:

        Barbara Parzonka-Przybyło: barbara.parzonka@bcp.org.pl, tel. 33 496 02 44

        Elżbieta Kamińska -Waluk: e-mail: owes@bielsko-biala.pl, tel.33 497 07 90

        Monika Pendolska: owes@teatrgrodzki.pl, tel. 506 549 412 - kontakt po 15 maja

Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny "Ramża" w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2017.

Tags: