Relacja z wizyty studyjnej w Łodzi

30 Kwiecień, 2015 - 00:00 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w dniach 25-26 marca 2015 r. zorganizował ostatnią z cyklu wizytę studyjną promującą ekonomię społeczną. Tym razem przedstawiciele organizacji pozarządowych z subregionu południowego mieli możliwość poznać różnorodne przedsiębiorstwa społeczne z Łodzi i okolic.

Naszą podróż rozpoczęliśmy od miasteczka Brzeziny, gdzie z dużymi sukcesami rozwija się ekonomia społeczna. Burmistrz Miasta Marcin Pluta przedstawił nam jak realizuje politykę społeczną w gminie. Począwszy od wspierania przedsiębiorczości społecznej, stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, po plany dalszego rozwoju miasta i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Mieliśmy okazję spotkać się również z Ryszardem Śliwkiewicz, który przybliżył nam działalność spółdzielni socjalnej w której jest prezesem. Gmina Brzeziny wraz z Gminą Rogów powołała spółdzielnie socjalną osób prawnych - Communal Service, która zajmuje się gospodarką komunalną. Gminy znalazły rozwiązanie jak usprawnić proces skomplikowanej procedury zamówień publicznych, ogłaszania przetargów, rozpatrywania odwołań i finansowania przedsiębiorstw działających poza gminą. Poprzez powołanie własnej spółdzielni socjalnej, gminy zgodnie z prawem mogą bezprzetargowo, metodą in house powierzyć takiemu podmiotowi realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Wdrażając takie rozwiązanie, w gminie znalazło zatrudnienie ok. 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przedsiębiorstwo społeczne wygenerowało przychód w 2014r. ok. 1,5 mln złotych, który został w mieście, a budżet na zasiłki celowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejszył się o 30%. Zdaniem Burmistrza reintegracja zawodowa jednej osoby z kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oddziałuje na całą rodzinę, co przynosi wymierne korzyści dla całej społeczności lokalnej.

Kolejnym przedsiębiorstwem społecznym, które mieliśmy okazję gościć to Vitasana. Spółdzielnia socjalna prowadzi restaurację Włoszczyzna, łączy pasję i umiejętności wszystkich jej członków. Na słynnej ul. Piotrkowskiej znajdziecie świetne miejsce, gdzie możecie zjeść oryginalne potrawy włoskie.  Wszystkie serwowane posiłki oparte są na tradycyjnych recepturach i przygotowywane są z najlepszej jakości produktów. Mieliśmy okazję popróbować smaków prosto z Włoch, dowiedzieć się więcej o kuchni włoskiej i powstaniu restauracji w formie spółdzielni socjalnej, która jest firmą rodzinną.

FADO to kolejny punkt naszej wizyty. Jest to spółdzielnia socjalna powołana przez dwie osoby prawne: Polski Związek Głuchych z Łodzi oraz Fundację Subsidium. Spółdzielnia poprzez fakt, iż zatrudnia osoby niepełnosprawne, dostrzega duży problem wykluczenia informacyjnego i cyfrowego. FADO zajmuje się szeroko rozumianym badaniem dostępności wszystkiego, co powinno być dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zgodnie ze standardem WCAG 2.0. Przedstawiciele spółdzielni pod tym kątem prowadzą audyty przestrzeni publicznej, stron www, tłumaczą teksty, filmy, reklamy na język migowy, prowadzą warsztaty i szkolenia. Warto wiedzieć, iż WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) to międzynarodowy standard tworzenia dostępnych stron internetowych dla każdego, w tym użytkowników mniej wprawnych tj. osoby starsze, czy też osoby o różnym stopniu niepełnosprawności. Dowiedzieliśmy się, iż do końca maja tego roku wszystkie instytucje, które korzystają ze środków publicznych, muszą obowiązkowo posiadać strony www, zgodne z w/w standardem. FADO może w tym pomóc.

W kolejnym dniu naszej wizyty odwiedziliśmy trzy podmioty ekonomii społecznej. Pierwszy z nich to Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ)- firma społeczna, w której zatrudnienie znajdują osoby z niepełnosprawnością. ZAZ prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Mieliśmy okazję poznać kierowniczkę Monikę Hoffmann-Grabowską, która z ogromną pasją opowiadała nam o rozwoju firmy społecznej, tworzeniu marki Filcmania i nawiązywaniu trwałych relacji biznesowych.

Obszar działalności przedsiębiorstw społecznych jest nieograniczony. Dowodem na to jest kolejna spółdzielnia socjalna Odblask, którą odwiedziliśmy. Młodzi ludzie postanowili otworzyć w Łodzi kino studyjne, które stanie się dla nich miejscem pracy. Od dwóch lat działa Kino Bodo, które wyświetla alternatywne filmy, organizuje festiwale filmowe, ale również wypożycza salę kinową na imprezy okolicznościowe.

Ostatnim miejscem, które gościliśmy była spółdzielnia socjalna ISSA. Tym razem spółdzielnia osób fizycznych działająca w branży hotelarsko-gastronomicznej przedstawiła nam zakres swojej działalności. Członek spółdzielni opowiadał nam jak ważnym elementem w działalności spółdzielni jest wspólny kierunek działania i komunikacja jej członków. Spółdzielnia prowadzi hostel La Granda i klubokawiarnię Granda. Ponadto angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy. Jedną z nich jest np. kooperatywa spożywcza. W każdy czwartek klubokawiarnia zamienia się w targ świeżych owoców i warzyw, gdzie każdy może kupić od lokalnych rolników świeże i zdrowe produkty.

Wizyta została zorganizowana w ramach projektu „OWES subregionu południowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W wizycie udział wzięło 17 osób, reprezentantów podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu południowego.

Zapraszamy do fotorelacji w naszej Galerii