Rekrutacja Podmiotów Ekonomii Społecznej chcących skorzystać z usług prawnych, księgowych i marketingowych!

21 Czerwiec, 2013 - 11:57 -- OWES

Informujemy, iż nabór wniosków na usługi księgowe i marketingowe odbędzie się w trzech turach.

Pierwszy nabór wniosków odbędzie się w dniach od 8.07.2013r. do 12.07.2013r. w wyniku którego zostanie wybranych:

- 6 organizacji do pakietów księgowych,

- 4 organizacje do pakietów marketingowych

Rekrutacja wniosków do pakietów prawnych odbywać się będzie w trybie ciągłym.

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego oraz formularz zgłoszeniowy do usług księgowych/marketingowych/prawnych  znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA „Wzmocnienie kompetencji podmiotów ekonomii społecznej” oraz w zakładce OFERTA „Pakiety księgowe, marketingowe, prawne”.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są także w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367.

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych wsparciem w formie pakietów księgowych/marketingowych/prawnych.