Rekrutacja na spółdzielnie socjalne!

20 Czerwiec, 2013 - 12:54 -- OWES

Pragniemy poinformować, iż nabór pomysłów na spółdzielnie socjalne w ramach projektu „OWES subregionu południowego” (POKL.07.02.02-24-013/12) realizowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości rozpocznie się 15 lipca 2013r.
Formularze z opisem pomysłu będzie można składać do 26 lipca 2013r.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy pomysłu jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA „Wsparcie powstawania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych” oraz w zakładce OFERTA „Tworzenie spółdzielni socjalnych”.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są także w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367.
Ponadto informujemy, że odbędą się spotkania informacyjne dotyczące zakładania spółdzielni socjalnych w następujących miejscowościach:

1. Cieszyn - 28 czerwca, Zamek Cieszyn, godz. 11.00 (sala konferencyjna).
2. Żywiec - 1 lipca, Starostwo Powiatowe, godz. 11.00 (sala sesyjna).
3. Bielsko-Biała - 2 lipca, Starostwo Powiatowe, godz. 11.00 (sala 122, I piętro)

Zapraszamy osoby i podmioty zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej.
Podczas spotkań omówione zostaną dokumenty rekrutacyjne, a także będzie istniała możliwość zadania pytań osobom odpowiedzialnym za realizację działań związanych z zakładaniem spółdzielni socjalnych.

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości określiło przykładowe pomysły działań spółdzielni socjalnych. Osoby indywidualne (nie posiadające stworzonych grup na etapie rekrutacji) mogą aplikować do poniższych pomysłów na spółdzielnie. Poniższe pomysły nie dają gwarancji utworzenia danej spółdzielni i otrzymania dofinansowania.

• Spółdzielnia socjalna z branży informatycznej (programowanie, projektowanie stron, itp.).
• Spółdzielnia socjalna z branży remontowo-budowlanej
• Spółdzielnia socjalna z branży gastronomiczno-cateringowej

Poniżej znajdują się wszystkie dokumenty dotyczące spółdzielni socjalnej, do rekrutacji niezbędne jest wypełnienie tylko formularza rekrutacyjnego. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem, pozostałe dokumenty dotyczące dalszych etapów rekrutacji pozostawiamy do Państwa wglądu.

W związku z pojawiającymi się sygnałami o problemach w wyświetlaniu formularza rekrutacyjengo w wersjach programu Microsoft Office starszych niż 2007 - zamieszczamy formularz rekrutacyjny w formacie odt - do otwarcia w programie OpenOffice (01a Formularz_rekrutacyjny.odt). Do Państwa dyspozycji zamieszczamy również plik formularza w formacie pdf (01b Formularz_rekrutacyjny.pdf) do wglądu - w celu porównania zawartości z formularzem edytowalnym. Proszę zwrócić uwagę na kompletność formularza, który będą Państwo wypełniać i porównać z szablonowym plikiem w pdfie.