Raport z badań dot. kondycji PES w Subregionie Południowym

11 Czerwiec, 2015 - 00:00 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego w Bielsku-Białej przeprowadził na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego badania dot. kondycji podmiotów ekonomii społecznej.

Głównym celem było uzyskanie aktualnej i wyczerpującej wiedzy na temat liczby faktycznie działających na terenie subregionu południowego woj. śląskiego podmiotów ekonomii społecznej, a także zebranie informacji dotyczących sposobu ich działania, potencjału oraz potrzeb, szczególnie w obszarze działalności ekonomicznej (odpłatnej działalności pożytku publicznego lub/i działalności gospodarczej).

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami raportu.