Punkty informacyjno-konsultacyjne

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego (OWES) prowadzony przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej zaprasza do punktów informacyjno-konsultacyjnych w Bielsku-Białej, w Cieszynie i w Żywcu, gdzie przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych itp.) mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń, doradztwa, animacji, a także pakietów prawnych, księgowych i marketingowych.

Ponadto specjaliści ds. informacji udzielą wyczerpujących informacji dotyczacych zasad zakładania spółdzielni socjalnych i możliwości otrzymania na ten cel dofinansowania do wysokości 120 tys. złotych.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.