Program Potrafisz Polsko!

26 Kwiecień, 2017 - 13:27 -- OWES

Projekt Fundacji Potrafisz Polsko polega na dofinansowaniu ciekawych inicjatyw społecznych, realizujących cele charytatywne. Fundacja wspiera  mniejszye organizacje w urzeczywistnieniu projektów, które mogą pomóc potrzebującym.

Szczegóły

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej do OWES na bezpłatne doradztwo. Już dziś umów się z doradcą OWES:

        Barbara Parzonka-Przybyło: barbara.parzonka@bcp.org.pl, tel. 33 496 02 44

        Elżbieta Kamińska -Waluk: e-mail: owes@bielsko-biala.pl, tel.33 497 07 90

        Monika Pendolska: owes@teatrgrodzki.pl, tel. 506 549 412

Tags: