Program Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020

23 Lipiec, 2020 - 15:55 -- OWES

Informujemy, iż ruszył Program Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020. Jest to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, który wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Od 14 lipca do 11 sierpnia 2020 roku można składać wnioski w konkursie grantowym, oferującym wsparcie programowe i instytucjonalne dla organizacji z całej Polski, które mierzą się z problemami wynikającymi z pandemii. Budżet konkursu to milion złotych.

Konkurs oferuje wsparcie, którego priorytetem jest zaspokojenie najpilniejszych potrzeb organizacji, ale przede wszystkim środki na konkretne działania, realizowane od września 2020 r. do czerwca 2021 r., których celem jest łagodzenie lub przeciwdziałanie skutkom kryzysu spowodowanego pandemią.

Wsparcie to obejmować może także społeczności, w których działają organizacje społeczne lub beneficjenci ich działań. Konkurs adresowany jest do fundacji i stowarzyszeń, których działalność jest zgodna z misją PAFW i prowadzona w następujących obszarach: wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości oświaty; rozwój potencjału społeczności lokalnych i sektora organizacji pozarządowych oraz przekazywanie polskich doświadczeń na Wschód.

Więcej informacji znajdziecie pod linkiem:https://fed.org.pl/fundusz-pomocowy-2020/?fbclid=IwAR0STEOr_TMEVCx644z-OwikLPsoXUXLfJqOPIc3Kv38injt29hkkK2sGKE
#OWESwspierajmysię