Planujecie zorganizowć wymianę młodzieży polsko-rosyjskiej? - jest dla Was ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów

10 Styczeń, 2014 - 12:51 -- OWES

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014”. Będą wspierane i finansowane projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Wnioski można składać do 28 lutego 2014 r. Konkurs skierowany jest w szczególności do szkół, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych.

Nasi doradcy mogą udzielić wszystkim zainteresowanym wyczerpujących informacji i pomóc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie. Zapraszamy do kontaktu z OWES tel. 33 496 02 44.

Szczegóły konkursu znajdziecie na stronie internetowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia